Jak podaje oficjalny portal 10. BKPanc., sześciu ratowników ze świętoszowskiej jednostki uczestniczyło w kursie medycznej ewakuacji lotniczej. Tydzień spędzony na kursie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, to czas intensywnego szkolenia. Żołnierze z zaangażowaniem zdobywali nową wiedzę i umiejętności, wykorzystując przy tym te, które już posiadali. Szkolenie opierało się o cztery bloki tematyczne związane z ewakuowaniem rannych żołnierzy przez śmigłowce ratownicze.

Zagadnienia jakie realizowano podczas kursu to przede wszystkim podstawy medycznej ewakuacji lotniczej i warunki środowiska lotu, specjalistyczne zagadnienia medycznej ewakuacji lotniczej, przygotowanie chorych do medycznej ewakuacji lotniczej, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas ewakuacji oraz używany sprzęt ratowniczy - czytamy.