Wciąż dużym poparciem społecznym cieszy się premier Mateusz Morawiecki. Zadowolonych z tego, że pełni on funkcję szefa rządu jest 48 proc. badanych. Z dezaprobatą przyjmuje pełnienie przez niego funkcji Prezesa Rady Ministrów 32 proc. respondentów. 20 proc. nie ma zdania na ten temat.

Zdecydowanie pozytywnie oceniany jest też cały rząd. Do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się 39 proc. badanych. Przeciwnicy rządu stanowią 28 proc. ogółu ankietowanych. Obojętność wobec rządu deklaruje 30 proc. respondentów. Brak zdania na ten temat deklaruje 3 proc. respondentów. Efekty pracy rządu dobrze ocenia 52 proc. badanych. Niezadowolonych z rezultatów jego działań jest 32 proc. 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

Przekonanie, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, wyraża 47 proc. ankietowanych. Sceptycznych co do tego jest 39 proc. badanych. Nie ma zdania na ten temat 14 proc. respondentów.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 4–11 kwietnia 2019 r. na liczącej 1125 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski