1 grudnia 2018 roku Mszę z okazji inauguracji kaplicy pw. Najświętszej Matki Bożej Częstochowskiej i św. Germana, z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry oraz relikwiami św. Jana Pawła II, koncelebrowali liczni kapłani polscy i francuscy, wśród nich były arcybiskup Paryża kardynał Andre Vingt-Trois. W modlitwach wiele było akcentów patriotycznych i nawiązań do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy.

- Sześć miesięcy temu miałem bardzo smutną rozmowę z proboszczem katedry - przypomniał wicepremier Piotr Gliński.

Polska kaplica pw. Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Germana była pierwszą narodową kaplicą w paryskiej katedrze. Wielu Polaków podczas Mszy św. nie kryło wzruszenia.

Ponadto w skarbcu katedralnym znajduje się relikwiarz drzewa Krzyża Świętego. Był on obecny przy koronacji królów Polski, poczynając od czasów Władysława Jagiełły. Stanowił część skarbca koronnego, który w 1669 roku wywiózł bezprawnie po abdykacji król Jan II Kazimierz.