Chciałbym poinformować, że rząd przedstawia propozycję przekazania całości środków z OFE na indywidualne, prywatne konta emerytalne uczestników OFE. Środki te będą prywatne i dziedziczone, tak jak było to obiecywane 20 lat temu

- poinformował dziś Mateusz Morawiecki.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Środki, które wpłyną na indywidualne konta emerytalne, upowszechnią ten system oszczędzania na emeryturę

- dodał podczas wspólnej konferencji prasowej minister Jerzy Kwieciński.

Z kolei szefowa MRiPS dodała, że rząd w swoich działaniach kieruje się "wysokością świadczeń emerytalnych".

Dziś chcemy odbudować zaufanie Polaków, stąd nasze propozycje

- dodała.

Dziś proponujemy sytuację odwrotną niż nasi poprzednicy. Proponujemy wybór i różne instrumenty. Dziś to my sami będziemy decydować o własnych środkach, to będzie nasza autonomiczna decyzja

- wskazała minister Elżbieta Rafalska.

Szefowa ZUS podkreśliła zaś, że "ponad 80 proc. dochodów na starość pochodzi z publicznego systemu emerytalnego".

Biorąc pod uwagę względy demograficzne, że będzie ubywało osób aktywnie ekonomicznych, trzeba szukać rozwiązań, aby emerytura w przyszłości pochodziła z innych źródeł, zarządzanych także przez inne instytucje

- mówiła.

Dodała, że z badań wynika, że publiczne systemy, mają zaciągnięte zobowiązanie na kilkadziesiąt lat. I na pewno, nadal państwo będzie głównym organizatorem systemów emerytalnych odpowiadających za ich utrzymanie i rozwój.

Uścińska przypomniała, "że od 1999 roku ZUS przekazał do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) łącznie prawie 219,1 mld zł; natomiast od 2014 r., kiedy ZUS otrzymuje środki od OFE, jest to kwota 27,8 mld zł".

Zaznaczyła, że "zmiana, która się dokonała w ostatnich latach wpłynęła na utratę atrakcyjności OFE". 

Ważny jest też wymiar partycypacji środków z OFE w wysokości świadczeń emerytalnych, które są już wypłacane. W 2016 roku było to 52,8 emerytur, w których mamy już środki z OFE i subkonta, przeciętna wypłata wynosiła 173 zł. Rok później mamy 105 tysięcy takich świadczeń, przeciętna wypłata to 196,4 zł, za ubiegły rok 240 tysięcy - 198 zł pochodzi z OFE i subkonta

- wskazała.

Uścińska zaznaczyła, że "ZUS odpowiada za zarządzanie funduszem ubezpieczeń społecznych (FUS,) w tym funduszem emerytalnym i z tego funduszu wypłaciliśmy ok. 5 mln 700 świadczeń emerytalnych, a więc w tej liczbie za ubiegły rok, mamy ok. 240 tys. tych, którzy także pobierają cześć emerytury z OFE".