Blisko 700 mln zł – tyle wynosi pula przeznaczona na niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy chcą budować czy rozbudowywać infrastrukturę sieci telekomunikacyjnej. Środki w postaci pożyczek przeznaczyć można na budowę, rozbudowę czy przebudowę infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, zarówno części pasywnej, jak i aktywnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu o parametrach minimalnych: 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i biznesu oraz 100 Mb/s dla jednostek oświatowych. To nie jedyne możliwości na wykorzystanie pożyczki, jej przeznaczenie może być dużo szersze.

 

Wyjątkowe korzyści - przewaga pożyczki szerokopasmowej nad innymi produktami

Staramy się na bieżąco dostosowywać pożyczkę Szerokopasmową do uwarunkowań rynkowych oraz potrzeb przedsiębiorców. Oprócz finasowania inwestycyjnego, obecnie możliwe jest również finasowanie działalności bieżącej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z sektora MŚP, w tym podatku od towarów i usług, z wyłączeniem VAT w projektach dotacyjnych. Co więcej możliwe jest również finasowanie kosztów nabywania innych przedsiębiorstw w celu konsolidacji rynku. Ponadto wprowadzamy obecnie do Projektu nową grupę Ostatecznych Odbiorców, mianowicie JST

– podkreśla pani Justyna Cuper  – Menadżer w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Jednocześnie pracujemy nad kolejnymi przetargami w celu zwiększenia liczby podmiotów bezpośrednio udzielających pożyczek. Chcielibyśmy, aby nowe instytucje finansowe zaczęły udzielać pożyczek szerokopasmowych już w II półroczu br. Umożliwi to szerszą dostępność produktu na rynku, a jednocześnie wykreuje większą konkurencyjność, co niewątpliwie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ofertę skierowaną do przedsiębiorców.

Pożyczka szerokopasmowa zdecydowanie rozszerza możliwości pozyskiwania kapitału inwestycyjnego dla firm z branży telekomunikacyjnej. Do tej pory wszelkie przedsięwzięcia związane z budową sieci szerokopasmowych były realizowane ze środków własnych inwestora lub na ściśle określonych i sformalizowanych zasadach w formie bezzwrotnych dotacji. Tymczasem pożyczka szerokopasmowa umożliwia finansowanie działalności nie tylko związanej z fizycznym powstaniem infrastruktury przesyłowej, ale także z zabezpieczeniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu, przedsiębiorca może finansować wydatki, które w dotacjach są niekwalifikowalne, takie jak: elementy aktywne sieci, działalność bieżąca oraz akwizycja czy przejęcia innych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Kolejną zaletą pożyczki szerokopasmowej jest brak ograniczeń terytorialnych – inwestycje można realizować w regionach, gdzie nie ma infrastruktury przesyłowej do szybkiego Internetu, jak również w tych, gdzie funkcjonuje nawet kilku operatorów takich usług.

Jakie są podstawowe parametry Pożyczki szerokopasmowej?

 • Wysokość pożyczki: od 20 tys. do nawet 10 mln zł
 • Karencja w spłacie kapitału - do 30 miesięcy
 • Maksymalny okres spłaty - nawet 15 lat
 • Minimalny wkład własny Inwestora: 5% (ostateczna wartość wkładu własnego określona zostanie w momencie aplikowania o środki pożyczki),
 • Możliwość stosowania zabezpieczeń na przedmiocie finansowania: zastawu na finansowanej infrastrukturze i cesji z przychodów z umów abonenckich
 • Oprocentowanie preferencyjne (na podstawie schematu pomocy de minimis od 0,25% w skali roku) lub rynkowe (na podstawie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej).

 

O jakie przykładowe cele inwestycyjne można się ubiegać, chcąc skorzystać z Pożyczki szerokopasmowej?

 • roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych;
 • niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.);
 • nabycie prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu wraz z opłatami dla właściciela;
 • instalacja linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań;
 • aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich;
 • aktywne elementy sieci, w szczególności urządzenia telekomunikacyjne, w tym urządzenia radiowe instalowane w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
 • opłaty publiczno-prawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń.

Co sprawia, że pożyczka szerokopasmowa jest tak atrakcyjna?

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z instytucjami finansującymi udziela preferencyjnych pożyczek na rozwój i zwiększenie dostępności Internetu szerokopasmowego w firmach, czy gospodarstwach domowych. Uproszczone wymagania w realizacji procedur zakupowych, rozliczenia środków, sprawozdawczości czy zachowania efektów projektu to nie jedyne zalety. Co ważne, wcześniejsze skorzystanie z dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie wyklucza możliwości zaciągnięcia pożyczki szerokopasmowej, która umożliwia zamknięcie inwestycji realizowanej ze środków dotacyjnych. Możesz liczyć na niskie, atrakcyjne oprocentowanie, wysoką kwotę wsparcia i długi okres spłaty, a ponadto szeroki wachlarz inwestycji do sfinansowania.

****************************

Pożyczkę szerokopasmową oferują dwie instytucje wybrane i współpracujące z BGK.

Aby otrzymać środki, należy wejść na stronę lub zadzwonić pod numer telefonu:

 

 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (www.tise.pl), tel. 22 636 07 40

 

Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne na stronie www.bgk.pl/popc oraz pod numerem telefonu 22 522 94 10.

 

Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego