Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin w poniedziałek 8 kwietnia otworzyła w Warszawie konferencję naukową „Pomniki Historii – Ochrona, Zarządzanie, Promocja”. Organizatorami wydarzenia są Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN.

Do udziału w konferencji zaproszone zostały wszystkie środowiska interesariuszy związanych z Pomnikami Historii – zarządcy, samorządowcy, konserwatorzy zabytków, pracownicy służb konserwatorskich, pracownicy naukowi, eksperci, projektanci, właściciele i użytkownicy.     

W trakcie pierwszej sesji wykład Pomniki Historii w polityce Generalnego Konserwatora Zabytków wygłosiła wiceminister kultury Magdalena Gawin, która wydarzanie objęła również honorowym patronatem.

Pomniki Historii są najwyższym wyróżnieniem, umożliwiają rozpoczęcie procedury wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiekty te powinny mieć najwyższą formę ochrony i standardów konserwacji – podkreśliła wiceminister.

Celem konferencji było podsumowanie trzech dekad doświadczeń związanych z ochroną i zarządzaniem Pomnikami Historii oraz sformułowanie wynikających z nich wniosków. To również forum wymiany wiedzy na temat najlepszych rozwiązań służących ochronie, zarządzaniu, finansowaniu, promocji Pomników Historii.