29 marca dotychczasowy przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński skończył 70 lat, w związku z czym wygasło jego członkostwo w Komisji (kadencja członka PKW wynosi 9 lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji).

Zgodnie z obecnym przepisem Kodeksu wyborczego, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy wskazywani są przez prezesów tych sądów.

Hermeliński jest sędzią TK w stanie spoczynku, w związku z tym jego miejsce w Komisji musiał zająć czynny sędzia TK lub w stanie spoczynku, wskazany przez prezesa Trybunału. 1 kwietnia prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka w skład PKW.

Dołączenie sędziego Jędrejka do składu PKW nie oznacza, że zastąpi on Hermelińskiego na funkcji przewodniczącego Komisji. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji.

Według nieoficjalnych informacji PAP wynika, że sędziowie dokonają wyboru nowego szefa dopiero po Świętach Wielkanocnych. Zgodnie z tradycją, przewodniczącym PKW zostaje sędzia TK.

Obecnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego zasiadającymi w PKW są: Grzegorz Jędrejek (sędzia TK w stanie czynnym), który wszedł do PKW na początku kwietnia, Janusz Niemcewicz (sędzia TK w stanie spoczynku), którego członkostwo w Komisji wygaśnie w lipcu tego roku, gdy ukończy 70 lat oraz Zbigniew Cieślak (sędzia TK w stanie spoczynku).

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP wynika, że to właśnie sędzia Cieślak obejmie kierownictwo w PKW.