Jak co roku pododdziały wojsk inżynieryjnych 6. BPD realizowały szkolenie specjalistyczne na obiektach OSPWL Orzysz. W ramach zgrupowania przeprowadzono pięcioetapowe szkolenie z zakresu zakładania i pokonywania klasycznych bojowych pól minowych. Przeprowadzono również zawody użyteczno-bojowe celem wyłonienia najlepszej drużyny saperów, która będzie reprezentować brygadę w Centralnych Zawodach Pododdziałów Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ - podaje oficjalny portal 6. BPD.

Ponadto specjaliści realizowali zadania z zakresu rozpoznania przeszkód wodnych oraz zwiadu nurkowego, wydobywania i oczyszczania wody, działania w terenie zagrożonym występowaniem IED/UXO, wykonywania ładunków kumulacyjnych i wodnych oraz neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych, rozbudowy fortyfikacyjnej przy wykorzystaniu maszyn inżynieryjnych oraz środków minersko-zaporowych, niszczenia konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetowych oraz wykonywania zadań ogniowych i strzelań sytuacyjnych - czytamy.