W szkoleniu uczestniczyli żołnierze z 7bkpow i 25bdow oraz policjanci z KWP w Łodzi. W trakcie zajęć żołnierze ćwiczyli podpinanie oraz blokowanie przyrządów zjazdowych, pokonywanie trudno dostępnych terenów, zakładanie stanowisk zjazdowych, ratowniczych, a także wykonywali zjazdy na linie po skalnej ścianie z wysokości ok. 30 m. w miejscowości Szczytna oraz na moście kolejowym w Lewinie Kłodzkim - informuje oficjalny portal 25. BKPow. 

Całość przedsięwzięcia realizowano pod  okiem instruktorów wspinaczki skałkowej. Doświadczenia, jakie zdobywali kawalerzyści w trudnym terenie górzystym, pozwoliły im na podniesienie swoich kwalifikacji, sprawności fizycznej niezbędnej do realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach oraz integracji w zespole - czytamy. 

Szkolenie wspinaczki skałkowej i ratownictwa górskiego jest nieodzownym etapem w szkoleniu żołnierzy 25. Brygady, a ponadto jest jednym z elementów szkolenia komponentu lądowo-powietrznego.