Szefowa KBW poinformowała, że wybory samorządowe w 2018 r. kosztowały 332 mln 596 tys. 60 zł (początkowo zakładano koszt blisko 455 mln zł).

Największą część budżetu - 39,75 proc., czyli ponad 132 mln 191 tys. zł - stanowiły diety członków obwodowych komisji wyborczych. Pietrzak zwracała uwagę, że diety dla członków komisji stanowią największy wydatek przy wszystkich wyborach. Kierująca Krajowym Biurem Wyborczym przypomniała też, że na mocy nowelizacji Kodeksu wyborczego z początku 2018 r. liczba osób uczestniczących w pracach obwodowych komisji wyborczych zwiększyła się w związku z wprowadzeniem dwóch rodzajów komisji obwodowych – ds. przeprowadzania głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania.

Małgorzata Pietrzak podkreśliła, że w porównaniu do projektu budżetu diety członków obwodowych komisji wyborczych były jednocześnie źródłem największych oszczędności, w związku z tym, że nie wszędzie powołane zostały maksymalne składy komisji.

Ponadto, jak zwróciła uwagę Pietrzak, w ciągu ostatnich czterech lat wzrósł koszt druku kart, transportu i materiałów na wyposażenie lokali wyborczych. "Wszystko jest droższe, niż cztery lata wcześniej, w związku z tym samorządy dostały dużo wyższe dotacje" - wskazywała.

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego, druk kart do głosowania w wyborach na wszystkie szczeble samorządu, a także w II turze wyborów wyniósł ponad 10 proc. wszystkich wydatków, czyli ponad 34 mln 270 tys. zł.

Wybory samorządowe w 2014 r. kosztowały blisko 240 mln zł.

Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w budżecie przewidziano 214 mln 750 tys. zł. To ponad dwa razy więcej, niż koszt wyborów europejskich w 2014 r., kiedy wydano blisko 95 mln zł.

Pietrzak zaznaczyła jednak, że kwot tych nie da się porównać wprost. 95 mln zł jest to bowiem kwota faktycznie poniesionych wydatków w 2014 r., a nie zaplanowanych (zarezerwowano wówczas 110 mln zł na ten cel).

"W projekcie budżetu zaś należy zaplanować maksymalne kwoty wydatków, w tym na diety członków komisji, które nigdy w pełnej wysokości nie są wykorzystane. Należy też mieć na uwadze, że budżet projektowany był latem 2018 r., a więc jeszcze przed nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2019 r."

- mówiła szefowa KBW.

Nowela Kodeksu wprowadziła istotną zmianę z punktu widzenia kosztów wyborów, przywracając jedną obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich.

Ponadto, zgodnie ze styczniowymi zmianami, skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany będzie z wielkością obwodu głosowania. W zależności od liczby mieszkańców obwodów, komisje będą miały 7, 9, 11 lub 13 członków.

Zgodnie z decyzją PKW z marca, diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu, prezydenckich i do PE zostały zwiększone. Przewodniczący komisji otrzymają 500 zł, a nie jak dotychczas 200 zł, ich zastępcy - 400 zł zamiast 180 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 350 zł zamiast 160 zł.