"Na zwolnieniach lekarskich przebywa prawie 60 nauczycieli, więc zajęcia nie mogą się odbyć"

– powiedziała dyrektor szkoły Anna Narewska.

Nauczyciele dostarczyli w poniedziałek zwolnienia lekarskie: od jednodniowych do trwających kilkanaście dni.

W piątek nauczyciele Kopernika dowiedzieli się, że nie mogą przystąpić do strajku z przyczyn proceduralnych.

"Uchybienie dotyczy niepodpisania protokołu mediacyjnego wymaganego w procedurze rozwiązywania sporów zbiorowych. Gdyby przystąpili do strajku byłby on wówczas nielegalny, co mogłoby skutkować postępowaniami dyscyplinarnymi i odpowiedzialnością karną, a w dalszej konsekwencji pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu"

– poinformował prezes kaliskiego oddziału ZNP Jacek Michalski.

W związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele wystosowali list otwarty adresowany do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kaliskich szkół i przedszkoli.

"Pragniemy odnieść się do zaistniałej sytuacji związanej z niemożnością zorganizowania strajku zaplanowanego na 8 kwietnia br. w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Na wstępie wszystkich państwa serdecznie przepraszamy za to, co się wydarzyło. Całym sercem jesteśmy z Wami, solidaryzujemy się ze strajkującymi i wspieramy Was w każdej możliwej formie" – napisali.

Przed gmachem liceum pojawił się napis popierający strajk nauczycieli przez uczniów: "Wspieramy nauczycieli i pracowników szkoły".

W Kaliszu do strajku spośród 49 placówek przystąpiły łącznie 34 placówki.