Prezentacja „Dzieł literackich i teatralnych” Karola Wojtyły była jednym z wydarzeń podczas odbywających się w warszawskich Arkadach Kubickiego XXV Targów Wydawców Katolickich. Pokazano pierwszy tom pt. „Juwenalia”, obejmujący lata 1938–1946. Cała publikacja jest owocem badań i kwerend, przeprowadzonych w celu krytycznego wydania dzieł, i została przygotowana w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły (w 2020 r.). Dzięki temu powstał wyjątkowy dziennik literacki, wyrażający emocje i uczucia Jana Pawła II, zawierający nie tylko teksty znane już szerokiemu gronu odbiorców, lecz także utwory i listy dotychczas niepublikowane.

Prof. Jacek Popiel, kierownik Komitetu Naukowego Projektu Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II, powiedział podczas spotkania promocyjnego, że mimo iż większość tekstów pierwszego tomu jest znana, będzie pomocna chcącym poznać twórczość Wojtyły.

Po raz pierwszy teksty zostały opublikowane w układzie chronologicznym. Pierwszy tom obejmuje moment wyboru drogi kapłańskiej przez papieża. I jak się czyta te dzieła po kolei, to ma się wrażenie, że jest w nich zawarty cały dramat osobistych rozterek Karola Wojtyły, studenta polonistyki, który zastanawia się poprzez słowo poetyckie, dramatyczne czy listy, jaką drogę życiową wybrać. Czy aktorstwo, które było dla niego wielkim przesłaniem, czy też poświęcić się poezji. W końcu decyduje się na kapłaństwo. Te teksty ukazują proces dojścia do ostatecznej decyzji

 – podkreślił prof. ­Popiel.

W pierwszym tomie znalazły się takie dzieła Wojtyły, jak m.in.: „Psałterz Dawidów”, „Symphonie-scalenia”, „Ballada wawelskich arkad”, „Przyjaciel naszego Boga”, „Pieśń o Bogu ukrytym” czy listy. Publikacja zawiera też bardzo ciekawe wprowadzenie do lektury dzieł oraz uwagi edytorskie opracowane przez teologa ks. prof. Jana Machniaka oraz znakomitych literaturoznawców: prof . Zofię Zarębiankę, dr Martę Burghardt, dr Annę Karoń-Ostrowską i Stanisława Dziedzica pod redakcją prof. Jacka Popiela. W drugim tomie mają się znaleźć „poezje dojrzałe” Wojtyły, a w tomie trzecim dramaty napisane po 1946 r. i ewentualne uzupełnienia. Zespół redakcyjny ma bowiem nadzieję, że ukazanie się pierwszych tomów zachęci potencjalnych posiadaczy nieznanych utworów Wojtyły do przekazania ich wydawcom.