Premier Pawlak jest jednym z dwóch świadków, których komisja ma dziś przesłuchać - zeznawać ma też stały doradca b. sejmowej komisji nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo” ds. związanych z ograniczaniem biurokracji Karol Jeny.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.