Sejm przystąpił do debaty nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Jeszcze dzisiaj o godz. 18:00 odbędzie się drugie czytanie projektu.

Dodatkową pomoc w postaci trzynastej emerytury dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji PiS; propozycja ta wchodzi w skład tzw. piątki plus PiS. Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Ich kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą; będzie przysługiwało 9,72 mln osób (ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to ponad 10,7 mld zł.

Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa

- mówiła w Sejmie minister Elżbieta Rafalska.

Szefowa MRPiPS dodała, że "23 lutego zapowiedziana została dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci „trzynastej” emerytury dla każdego seniora".

Proponujemy wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie najniższej emerytury 1100 złotych brutto

- powiedziała.

Minister wskazała, że "celem jednorazowego świadczenia pieniężnego >>emerytura plus<< obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie".

Ubiegłoroczna waloryzacja rent i emerytur była najwyższa od 5 lat – emerytury i renty wzrosły o 2,98 proc. W marcu 2019 roku świadczenia dla emerytów i rencistów wzrosły nie mniej niż o 70 złotych

- podkreśliła.

Elżbieta Rafalska zauważyła, że w sumie "emeryturę plus" otrzyma prawie 9,8 mln osób.

Proponujemy, żeby "emerytura plus" zostało wypłacone z urzędu w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w maju, z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w czerwcu (zasiłki i świadczenia przedemerytalne) i lipcu (świadczenia wypłacane kwartalnie z KRUS). Osoby starsze często stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe. Ponoszą wydatki na ochronę zdrowia, to wydatki comiesięczne, często rosnące. "Emerytura plus" nie spowoduje, że stracimy prawo do innych świadczeń

- dodała minister.