W trakcie pierwszego czytania głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Pięć tygodni przedstawiliśmy naszą #NowaPiątka, którą realizujemy. Charakterystyczna cecha naszego programu #NowaPiątka to powszechność. To program, który może służyć wszystkim obywatelom na różnych etapach życia. Seniorzy będą mieć jesienią niższy pit, więc wyższe świadczenie netto. Obniżka pit o 6 %, będzie też na korzyść wszystkich emerytów. To także dbanie o lepsze jutro.
- mówił premier Morawiecki.

Jednocześnie Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że projekt "Emerytura plus" jest realnym wsparciem dla seniorów, a nie jedynie deklaracjami bez pokrycia, jak miało to często miejsce w przypadku poprzednich ekip rządzących.

Charakterystyczną cechą naszego programu, który nazwaliśmy piątką PiS, piątką Jarosława Kaczyńskiego jest powszechność. To program, który rzeczywiście może służyć wszystkim obywatelom, na różnych etapach życia. 500+, program dla młodych, zerowy PIT, potem obniżka PiT-u i wreszcie Emerytura plus. Dla emerytów jest to czas szczególny, ponieważ warto podkreślić, że w tym roku będzie to dla naszych seniorów, babć, dziadków rok trzech wzmocnień finansowych. To nasze wielkie „dziękuję” dla emerytów, dla wszystkich seniorów. Chcemy dbać o nasze dzisiaj programy rozwojowe, gospodarcze, uszczelnienie systemu podatkowego, skuteczne działanie w obszarze finansów publicznych. To działania na rzecz jutra, tego żeby Polska się lepiej rozwijała, ale chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, naszego dzisiaj. To są nasi wspaniali emeryci, seniorzy, babcie, dziadkowie, mamy, ojcowie. To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za hasłem, chlebem. Oni wreszcie potem, przez plan Balcerowicza, liberałów zostali zmarginalizowani w latach III RP. To im należy się wsparcie. I to wsparcie dzisiaj w postaci Emerytury plus jest realnym, konkretnym wsparciem równościowym, sprawiedliwym. Ponieważ propozycje, które padały wcześniej, z ław opozycji również, która zresztą oczywiście jak była u władzy, to stać ją było na jedne podwyżki. To były podwyżki wieku emerytalnego, VAT. Tego typu podwyżki, a nie na podwyższanie emerytów realne, takie jak poprzez Emeryturę plus.

- mówił premier.

Szef rządu podkreślił również, że polityka rządu wobec osób starszych ma zagwarantować im bezpieczeństwo socjalne.

Dlatego podnieśliśmy emeryturę minimalną o 25%. Dla niektórych to tylko cyferki. Dla nas to godne życie dla milionów emerytów, dla naszych drogich babć, dziadków, matek i ojców. Dla nas to fundament polityki, czyli sprawiedliwości. Czym jest państwo bez sprawiedliwości? To jest nasz azymut – żeby wypracowaną w pocie czoła złotówką dzielić się z tymi, którzy najbardziej potrzebują.
- mówił premier.

Odnosząc się do krytyki rządowych projektów socjalnych podnoszonej przez Koalicję Obywatelską, Mateusz Morawiecki zwrócił się wprost do opozycji.

Dla kogo mamy prowadzić te programy? Dla mafii VAT-owskich, jak w waszych czasach? Nawet już nie możemy, bo oni siedzą w więzieniach.
- skwitował premier.

Świadczenie w ramach programu „Emerytura plus” ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

„Trzynastą emeryturę” otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu.