Przypomniał, że "kilka miesięcy przedtem zapadły w Teheranie decyzje, które przesądzały o skutkach II wojny światowej, ale oni nie patrzyli na te rachuby polityczne. Oni do końca wypełniali swoje zobowiązania wobec ojczyzny, wobec nas wszystkich. (...) Tamten czas 75 lat temu był ciężkim czasem próby, z której Polska wyszła zwycięsko, chociaż II wojnę światową przegrała. 

– podkreślił minister Gliński, wymieniając poległych, którzy spoczywają na cmentarzach w Monte Cassino, Bolonii, na cmentarzach na całym świecie, na szlaku drugiego korpusu – w Uzbekistanie, Iranie czy Kenii.

Naszym obowiązkiem jest pamiętać, to powinniśmy i to robimy, także dla przyszłych pokoleń. 

– dodał.

Według Glińskiego ekspozycja jest realizacją testamentu zapisanego na murze cmentarza Monte Cassino. Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. 

Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie zapowiedział, że wystawa będzie później rozszerzana o następne elementy, walkę o Ankonę, Apeniny Emiliańskie do Bolonii. 

Chcemy zakończyć tę wystawę tzw. małą Polską, Polską, która była we Włoszech przez dwa lata, gdzie Polacy mogli uczyć się, studiować, gdzie gromadzili się polscy dipisi. Wystawa jest ku czci wszystkich tych żołnierzy, szczególnie 2. Korpusu, którzy oddali swoje życie i leżą na cmentarzach w rejonie masywu Monte Cassino. 

Ambasador Nowej Zelandii w Polsce oceniła, że wystawa przywołuje historię na nowo dla nowych pokoleń, pamięć o poświęceniu wszystkich tych, którzy walczyli pod Monte Cassino.

Inauguracja wystawy poświęconej bitwie o Monte Cassino i roli, jaką odegrali w niej żołnierze 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, rozpoczyna cykl przedsięwzięć, podczas których będą upamiętniane rocznice wiktorii na Monte Cassino. Ich zwieńczeniem będą uroczyste obchody 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Wystawa zorganizowana z okazji 75. rocznicy walk pod Monte Cassino, przedstawia bitwę w kontekście polityczno-historycznym i udział w niej 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Zwiedzający będą mogli dzięki niej poznać losy polskich żołnierzy i splot wydarzeń, które doprowadziły ich pod włoski masyw. Ekspozycja przybliża dokładny przebieg jednej z najcięższych i najkrwawszych bitew II wojny światowej. Znajdują się na niej fotografie zrobione podczas walk i po ich zakończeniu, obrazujące trud zaciętych zmagań aliantów na froncie włoskim. Zdjęcia pochodzą ze światowych kolekcji, m.in. Imperial War Museum, Militaerhistorisches Museum der Bundeswehr w Dreźnie, Instytutu i Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie, Biblioteki Narodowej Nowej Zelandii, archiwów Miasta Cassino, archiwów francuskiego Ministerstwa Obrony, a także z polskich zbiorów: Centralnej Biblioteki Wojskowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego i kolekcji prywatnych. Część z nich po raz pierwszy zaprezentowana zostanie szerokiej publiczności.