GUS we wstępnym szacunku podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. wyniósł 0,4 proc. PKB wobec 1,5 proc. PKB w 2017 r. (po korekcie). Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2018 r. 48,9 proc. PKB wobec 50,6 proc. PKB w 2017 roku.

Wstępny szacunek GUS dotyczący deficytu sektora finansów publicznych, jest kolejnym dowodem na to, że za nami absolutnie wyjątkowy rok. Niewiele brakowało, żebyśmy po raz pierwszy w historii odnotowali zrównoważony budżet, choć wynik na poziomie 0,4 proc. PKB należy przyjąć bardzo pozytywnie

 - skomentowała szefowa resortu finansów.

Zdaniem Teresy Czerwińskiej, "jest to zasługa racjonalnego zarządzania budżetem oraz skutecznego uszczelniania systemu podatkowego", dzięki czemu znacząco zostały zwiększone wpływy podatkowe. Minister zwróciła uwagę na to, że 2018 r. był okresem szczytowej koniunktury, co również pomogło w osiągnięciu rekordowo niskiego deficytu sektora.

W bieżącym roku czeka nas nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego, ale m.in. dzięki zapowiedzianemu impulsowi fiskalnemu spowolnienie będzie łagodniejsze, a Polska pozostanie jednym z liderów wzrostu w Unii Europejskiej

- podkreśliła minister.