Dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie.

Po zakończeniu rozmów wicepremier powiedziała, że cztery spośród pięciu punktów, które rząd zaproponował, zostały zaakceptowane przez strony. Wskazała, że chodzi m.in. o przyspieszenie możliwości awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany w systemie oceniania nauczycieli.

Zapewniła, że rząd jest przygotowany do wypłacenia we wrześniu podwyżki, która początkowo była planowana na 2020 rok.

 - Ale jeszcze chcemy przychylić się do oczekiwań strony związkowej dotyczących usztywnienia pewnych dodatków, czy też włączenia ich w podstawę wynagrodzeń

– dodała. Poinformowała, że rozmowy będą kontynuowane jutro.

Po dzisiejszych rozmowach wicepremier Szydło poinformowała też, że część osób, które najdłużej prowadziły strajk głodowy w Kuratorium Oświaty w Krakowie, podjęła decyzję o przerwaniu protestu.

- Chcę bardzo serdecznie za to podziękować

– powiedziała Szydło.

Wcześniej w przerwie rozmów Szydło informowała, że podczas rozmów rząd przedstawił związkom zawodowym pięć propozycji. Są to: podwyżka od września tego roku, dodatkowe środki dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę, przyspieszenie możliwości awansu zawodowego nauczycieli, określenie minimalnej, kilkusetzłotowej stawki dodatku za wychowawstwo oraz zmiany w systemie oceniania nauczycieli.