Powstanie Klubu Gazety Polskiej w Michigan jest bardzo ważne dla Polonii, która stanowi kluczowy głos chociażby w wyborach amerykańskich. Także wyborach prezydenta USA.

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 gości. Krzysztof Stępień, przewodniczący nowo otwartego w Michigan Klubu GP powitał zebranych i podziękował im za przybycie. Zgromadzonych przywitał ks. proboszcz Andrzej Maślejak.

Na wstępnie głos zabrał Jacek Szklarski – Korespondent Reduty Dobrego Imienia w USA, członek Klubu GP – Filadelfia, członek Komitetu Smoleńsko - Katyńskiego. Mówił o działaniach RDI na terenie Stanów Zjednoczonych i osobistych interwencjach w obronie Dobrego Imienia Polski.

Tadeusz Antoniak, przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego z Amerykańskiej Częstochowy, przew. Klubu GP - Filadelfia, zastępca koordynatora Klubów GP na USA opowiadał o celach Komitetu, jego dokonaniach i osiągnięciach.

Następnie na ręce przewodniczącego Krzysztofa Stępnia uroczyście przekazano baner nowego Klubu GP w Michigan, jako prezentu Klubu z Filadelfii.

Tomasz Sakiewicz opowiadał o historii powstania „Gazety Polskiej”, Klubów Gazety Polskiej. Redaktor wyraził radość ze swojej wizyty oraz otwarcia nowego klubu GP. Zaznaczył, że Michigan jest to stan ważny zarówno dla Polski jak i USA.

Redaktor przedstawił swoją wizję roli Polonii w budowaniu silnej Polski w obecnym zmieniającym się świecie.

Jak w rozmowie z portalem Niezalezna.pl mówił Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej", procentowo Polonia odgrywa istotną rolę w ostatecznym wyniku.

I Michigan jest kluczowym politycznie stanem

- tłumaczy T. Sakiewicz.

Filadelfia i Detroit, czy Michigan i Wisconsin - to miasta oraz regiony, w których Polonia pełni ważną rolę. A o potrzebie jej zorganizowania się świadczy chociażby frekwencja na spotkaniu w Sterling Heights. Kilkaset osób brało udział w inauguracji Klubu Gazety Polskiej.