"Kultura sauny w Finlandii jest ugruntowana i pozostaje żywym oraz szeroko rozpowszechnionym zwyczajem" - podano w komunikacie resortu, podkreślając, że chodzenie do sauny wypełnia kryteria niematerialnego dziedzictwa.

Decyzję o nominacji sauny podjęto na podstawie narodowego spisu kulturowego Finlandii obejmującego ponad 50 różnego rodzaju zjawisk i tradycji kultury. Oficjalne zgłoszenie sauny do UNESCO zostało podpisane przez ministra kultury Sampo Terho. Decyzja o wpisie na listę światowego niematerialnego dziedzictwa spodziewana jest w grudniu 2020 r.

W trakcie krajowej kampanii promującej zgłoszenie sauny do UNESCO, prowadzonej we współpracy z Fińską Agencją Dziedzictwa Kulturowego, podkreślano, że "nie ma innego fińskiego słowa, które bardziej upowszechniłoby się w innych językach", a "spędzanie czasu w saunie stanowi znaczący element wizerunku Finlandii". Wskazywano również, że statystyczny Fin idzie do sauny po raz pierwszy zanim skończy pół roku, a potem korzysta z niej częściej niż raz w tygodniu (średnio półtora raza). Również w podeszłym wieku Finowie nie rezygnują z sauny.

Szacuje się, że w kraju zamieszkanym przez nieco ponad 5,5 mln osób są ponad 3 mln saun.

Wszyscy, gdyby mieli ochotę, mogliby skorzystać z sauny równocześnie

– przypominano w trakcie kampanii.

Do tej pory żaden z fińskich zwyczajów czy elementów kultury niematerialnej nie znalazł się w spisie UNESCO. Fińscy urzędnicy przygotowują jeszcze kolejne zgłoszenie do UNESCO. W najbliższym czasie oficjalnie nominowana do wpisu na światową listę ma być tradycja ludowej gry na skrzypcach, która kultywowana jest w położonej na zachodzie Finlandii gminie Kaustinen, gdzie od 50 lat w lipcu organizowany jest największy w krajach nordyckich festiwal muzyki ludowej.