Stanowisko "w sprawie sytuacji w warszawskiej oświacie" na czwartkowej sesji rady miasta zgłosił radny PiS Błażej Poboży. Radni PiS napisali w nim, że "nauczyciele są grupą zawodową, która podejmuje prace o szczególnym znaczeniu, dlatego wszelkie regulacje płacowe dla tej grupy powinny być odpowiednie do rangi wykonywanego zawodu".

"Rada m.st. Warszawy podziela opinię środowisk oświatowych, w tym nauczycielskich związków zawodowych, ale także rządu RP, że obecny system wynagradzania nauczycieli wymaga pilnej zmiany"

– napisali radni PiS w projekcie stanowiska.

"Dostrzegamy zaangażowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Z uznaniem przyjmujemy wszystkie działania rządu RP na rzecz zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, takie jak pierwsza od 2012 roku waloryzacja płac w 2017 roku czy zapowiedź rozpoczęcia wdrażania programu podwyższenia wynagrodzeń o 16,1 proc. do września bieżącego roku"

– głosi projekt stanowiska.

Radni podkreślili, że wiosną część uczniów przystąpi do egzaminów i wierzą, że "nauczyciele jak i dyrektorzy szkół odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminów mają świadomość, że ich zakłócenie spowoduje trudności w realizacji planów życiowych uczniów".

"Wobec powyższego Rada m.st. Warszawy zwraca się z prośbą do wszystkich warszawskich nauczycieli, aby biorąc pod uwagę działania podejmowane zarówno przez rząd, jak i przez władze samorządowe na rzecz zwiększenie ich wynagrodzeń, powstrzymali się od akcji strajkowej podczas tych egzaminów"

– napisali radni PiS w stanowisku.