Według sondażu CBOS, 61 procent ankietowanych pozytywnie ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, 30 procent badanych twierdzi, że nie wykonuje on jej dobrze.

W stosunku do sondażu z lutego odsetek badanych, którzy dobrze oceniają pracę prezydenta wzrósł o 5 punktów proc., oceniających źle zmalał o 4 punkty proc.

Sondaż CBOS "Ocena działalności instytucji publicznych" został przeprowadzony w dniach 7-14 marca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.