W najnowszym badaniu CBOS Andrzej Duda utrzymał prowadzenie w rankingu zaufania do polityków. Zaufanie do niego zadeklarowało 64 proc. ankietowanych - o 1 punkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. Prezydentowi nie ufa 23 proc. - od lutego spadek o 3 punkty proc.

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej obdarzanych przez Polaków zaufaniem zajmuje w marcu premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 55 proc. ankietowanych, a 28 proc. deklaruje nieufność. Notowania szefa rządu nie zmieniły się od ostatniego badania.

Trzecią pozycję w rankingu zaufania zajmuje lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz (46 proc., wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do lutego); nie ufa mu 23 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).

Zaufanie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro deklaruje 44 proc. ankietowanych (bez zmian); nie ufa mu 34 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.). Również 44 proc. badanych deklaruje zaufanie do wicepremier Beaty Szydło. Także w jej przypadku wynik ten nie zmienił się od lutego. Beacie Szydło nie ufa 37 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).

Największą nieufnością w marcu obdarzany został szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (45 proc., spadek o 4 punkty proc. w stosunku do lutego); ufa mu 23 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty proc.).

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7–14 marca 2019 r. na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.