Puszcza Białowieska w całości wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest ona zaliczana do największych przyrodniczych skarbów ludzkości, na co wpływ z pewnością mają podejmowane od ponad 600 lat działania ochronne.

W 1409 roku na polowanie w Puszczy Białowieskiej udał się król Władysław Jagiełło wraz ze swoją świtą. Zwierzyna, która upolowana była podczas tych łowów, została odpowiednio przyrządzona i spławiana Narwią do Płocka. Zapasy żywności posłużyły wojskom królewskim w wojnie z Zakonem Krzyżackim, w szczególności w Bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.

Jednym z najważniejszych elementów ekosystemu puszczy są obumarłe drzewa. Mimo, że często powalone i nieposiadające liści, stanowią niezwykle istotne środowisko życia dla różnego rodzaju organizmów, takich jak bezkręgowce, grzyby, mchy czy porosty. Pozbycie się martwych drzew unicestwiłoby wiele gatunków życia w Puszczy Białowieskiej.

Wiele drzew i roślin krzewiastych na terenie Białowieży przybiera zupełnie niespotykane rozmiary i kształty. Drzewa, takie jak lipa drobnolistna czy jesion wyniosły, w „tradycyjnym” lesie są znacznie mniejsze i przybierają inny pokrój. Najlepszym przykładem jest jednak klasyczny dąb białowieski – znacznie potężniejszy od typowych dębów.

Film "Rok w puszczy" to efekt zachwytu na pięknem przyrody o każdej porze roku. W filmie można zobaczyć najpiękniejsze zakątki Puszczy Białowieskiej, chronionej przez Białowieski Park Narodowy (BPN). Możemy dowiedzieć się między innymi jak wyglądały lasy zanim zaczął użytkować je człowiek; jakie są rodzaje lasu - grądy, bory, olsy, łęgi; jakie drzewa rosną w puszczy - dęby, lipy, świerki, graby, klony, olchy, jesiony, sosny – dożywają one swej starości i pozostające do końca w miejscu, w którym rosły. Możemy dowiedzieć się wiele o wykorzystywaniu bogactwa przyrody do celów edukacyjnych, - poznać infrastrukturę turystyczną przyjazną środowisku, - obejrzeć ryciny i fotografie dawnego użytkowania puszczy, zwłaszcza carskich polowań, - zbadać mapy BPN w różnych konfiguracjach. Białowieski Park Narodowy pokazany w filmie to piękne i godne polecenia miejsce.