Bodnar a Trybunał Konstytucyjny. Na czym polega sprzeczność w argumentacji rzecznika?

Adam Bodnar / Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

  

Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który domagał się wyłączenia ze składu orzekającego w jednej ze spraw sędziego Justyna Piskorskiego. Jak się okazuje, wniosek rzecznika był kompletnie bezzasadny, on sam wykazał się daleko idącą niekonsekwencją.

Przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do Najwyższego Sądu Administracyjnego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.

W sali Trybunału obecnych było kilkanaście osób publiczności, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia "Obywatele RP". Podczas odczytywania sentencji orzeczenia przez prezes Przyłębską niektóre z tych osób - wbrew zasadom - nie wstały z miejsc i wysłuchały wyroku na siedząco.

Przed odczytaniem wyroku prezes Przyłębska poinformowała, że Trybunał oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, o wyłączenie ze składu orzekającego w tej sprawie sędziego Justyna Piskorskiego.

- Ponadto Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozpoznanie sprawy przez pełen skład Trybunału na rozprawie. Trybunał stosując najwyższe standardy procesowe uznał stanowisko Rzecznika jako wniosek i odrzucił go jako niedopuszczalny

- dodała.

Adam Bodnar swoje stanowisko w tej sprawie sformułował w piątek. Wniósł o umorzenie tego postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, a w przypadku, gdyby Trybunał nie podjął decyzji o umorzeniu, zawnioskował o rozpoznanie sprawy na rozprawie przez pełen skład sędziowski i uznanie niekonstytucyjności przepisów o wyborze sędziów do KRS przez Sejm oraz o konstytucyjności przepisów o odwołaniach od uchwał Rady.

Bodnar ocenił też, że wydanie przez Trybunał wyroku jest niedopuszczalne, ponieważ dochodzi do "oczywistej sytuacji nadużycia praw procesowych". Zdaniem Rzecznika, wniosek KRS został złożony "dla pozoru" i Rada w rzeczywistości nie chce dowodzić niekonstytucyjności zakwestionowanych przepisów, ale uzyskać uznanie ich za zgodne z konstytucją.

Okazuje się jednak, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozpatrywanie sprawy w pełnym składzie sędziowskim jest bezzasadny, ponieważ wniosek taki mogą zgłosić jedynie sędziowie zasiadający w składzie orzekającym. Adam Bodnar wykazał się niekonsekwencją. Zgłosił prośbę o wyłączenie sędziego Piskorskiego, natomiast w sprawie „kary łącznej” (K 16/16 z 4 lipca 2018 r. pełen skład bez zdań odrębnych) nie zgłaszał podobnych wniosków.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca ma decydujące znaczenie, bo konstytucja RP jest ponad prawem europejskim. Zatem decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która może zapaść w maju, nie może być wiążąca, bowiem dotyczy badania przepisów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej traktatów.

Takie stanowisko zostało potwierdzone przez sądy konstytucyjne w innych krajach Unii Europejskiej.

Wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności traktatu z Lizbony (2009):

Tożsamość konstytucyjna pozostaje sferą regulacji konstytucyjnej wolnej od ingerencji prawa europejskiego:  „Tylko tak rozumiana – notabene ograniczona jednak, a w każdym bądź razie nie pojmowana bezwzględnie – zasada przychylności procesowi integracji europejskiej, nie przesłaniająca w szczególności zasady subsydiarności i zasady nienaruszalności jądra konstytucji państwa członkowskiego, może iść <> z konstytucyjnymi gwarancjami tożsamości narodowej, od lat obecnymi przecież w europejskiej przestrzeni prawnej i będącymi warunkiem sine qua non funkcjonowania Unii Europejskiej jako związku suwerennych państw” (…)

Niemieckiemu Sądowi Konstytucyjnemu przysługuje „w dalszym ciągu kompetencja do stania na straży nienaruszalnego jądra niemieckiej treści konstytucyjnej. Nie może ona zostać wypaczona przez udział RFN w integracji europejskiej. Wskazał również, że zachowuje swą „kompetencję do kontrolowania tego, czy akty prawne organów Unii Europejskiej są zgodne z zasadą subsydiarności; zgodnie z ukształtowaną już linią orzeczniczą niemieckiego Trybunału organy europejskiej organizacji integracyjnej mogą działać tylko wtedy, gdy państwa członkowskie – w trybie tzw. ograniczonego upoważnienia szczególnego – przyznały Unii Europejskiej prawo sprawowania określonego odcinka ich władzy suwerennej.

Wspomniane granice dotyczą w szczególności „tej sfery aktywności władzy publicznej, która wywiera największy wpływ na okoliczności życia obywateli, przede wszystkim na chronione przez prawa podstawowe prywatne ramy własnej odpowiedzialności człowieka, osobiste oraz społeczne bezpieczeństwo, jak również w zakresie takich decyzji politycznych, które są w szczególny sposób uwarunkowane kulturalnymi, historycznymi czy językowymi wskazówkami”

Wyrok czeskiego Sądu Konstytucyjnego w sprawie kwot cukrowych (2006):

Powierzenie Wspólnocie części kompetencji organów Republiki Czeskiej stosownie do art. 10a Konstytucji54 ma charakter warunkowy. Właściwym podmiotem suwerenności i wynikających z niej kompetencji pozostaje bowiem Republika Czeska, której suwerenność opiera się na art. 1 ust. 1 Konstytucji55. Warunkowy charakter powierzenia kompetencji przejawia się na dwóch płaszczyznach: formalnej i materialnej. Pierwsza z nich dotyczy poszczególnych władczych atrybutów suwerenności państwowej, a druga dotyczy merytorycznych aspektów wykonywania władzy państwowej. Innymi słowy, skutki przekazania części kompetencji organów państwa mogą trwać dopóty, dopóki kompetencje te są wykonywane w sposób dający się pogodzić z zachowaniem podstaw suwerenności państwowej Republiki Czeskiej oraz w sposób niezagrażający samej istocie państwa prawnego w znaczeniu materialnym. Gdyby przestał być spełniony jeden z tych warunków, to znaczy gdyby rozwój WE lub UE zagrażał istocie suwerenności Republiki albo realizacji istotnych wymagań demokratycznego państwa prawnego, należałoby doprowadzić do tego, aby czeskie organy państwowe mogły znów wykonywać kompetencje przekazane organom wspólnotowym; organem powołanym do ochrony konstytucyjności jest przy tym Sąd Konstytucyjny.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Polak na czele grupy A6

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com/xusenru/creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

  

Szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Janusz Janiszewski od stycznia 2020 r. przez rok będzie przewodził sojuszowi największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej, Grupy A6 - poinformowała dziś PAŻP. Sojusz skupia m.in. agencje z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii.

"Przedstawiciel Polski został wybrany na przewodniczącego A6, sojuszu największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej. Od stycznia 2020 prezes PAŻP Janusz Janiszewski będzie przewodził Radzie Sterującej aliansu, czyli instytucji zapewniających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. To pierwszy raz w historii, gdy Polak będzie pełnił tę funkcję"

- powiedział rzecznik PAŻP Paweł Łukaszewicz.

Jak przekazał, decyzja o wyborze p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Janiszewskiego została podjęta na spotkaniu wiodących członków A6 w Brukseli.

"Podczas rozmów przedstawiciele europejskich dostawców służb żeglugi powietrznej podkreślali wieloletnie doświadczenie operacyjne i menadżerskie prezesa PAŻP oraz aktywność i zaangażowanie polskiej agencji w pracach m.in. z Komisją Europejską, Eurocontrol, zrzeszeniami linii lotniczych czy lotnisk" - tłumaczył rzecznik.

PAŻP przekazała, że pełniąc roczną kadencję przewodniczącego Rady Sterującej A6, Janiszewski będzie wypracowywał wspólne stanowiska sojuszu A6 i reprezentował Grupę na spotkaniach wysokiego szczebla. Ponadto, będzie miał bezpośredni wpływ na kształtowanie decyzji związanych z rozwojem branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie, w tym zapowiadanych na 2020 rok prac nad nowym pakietem legislacyjnym dotyczącym Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky).

Do końca 2019 roku Przewodniczącą Rady Sterującej A6 jest Włoszka Roberta Neri, Prezes ENAV. Oficjalne przekazanie funkcji prezesowi PAŻP nastąpi na spotkaniu Rady w grudniu; wtedy też Janiszewski zaprezentuje cele i obszary strategiczne A6 oraz plan wspólnych działań na 2020 rok.

W skład Grupy A6 wchodzą największe agencje żeglugi powietrznej w Europie: Aena (Hiszpania), DFS (Niemcy), DSNA (Francja), ENAV (Włochy), NATS (Wielka Brytania) i grupa Noracon (zrzeszająca Austrię, Norwegię, Estonię, Finlandię, Irlandię, Szwecję i Danię).

Grupa powstała w celu koordynacji prac badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych głównych dostawców służb żeglugi powietrznej w programie SESAR (Single European Sky ATM Research). Ponadto, alians A6 w swoich pracach skupia się na kluczowych obszarach strategicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania członków A6 związanych z przepisami dotyczącymi transportu i lotnictwa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dołączyła do A6 w połowie 2014 r.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu; każdego dnia obsługują średnio około 2,5 tys. lotów, a rocznie - około miliona. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl