Julia Przyłębska przedstawia dzisiaj w Senacie informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017. W zeszłym tygodniu informację tę prezes TK przedstawiła na forum Sejmu.

Z informacji wynika m.in., że - jak już wcześniej przekazywano - w 2017 r. Trybunał wydał łącznie w postępowaniu merytorycznym 408 orzeczeń, w tym m.in. 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. W 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, było to nieco mniej niż w roku 2016.

"Zakres kompetencyjny i procedura polskiego TK w zasadzie nie jest bezpośrednio porównywalna z innymi krajami europejskimi. Najbliżej jest nam proceduralnie i kompetencyjnie do trybunału włoskiego. Gdy my wydaliśmy wszystkich orzeczeń ponad 400, to w roku 2017 trybunał włoski 281"

- zaznaczyła Przyłębska.

Zdaniem prezes TK "rok 2017 był czasem stabilizacji funkcjonowania Trybunału".

"Z jednej strony sprzyjał temu spokój normatywny, jeśli chodzi o przepisy regulujące postępowanie przed TK, z drugiej strony na stabilizację wpłynęły także orzeczenia samego TK"

- oceniła.