Redukcja biedy w Polsce imponuje światu. Renomowany instytut z Luksemburga podaje, że biednym w Polsce się poprawiło. Z załączonego przez money.pl raportu wynika, że Polska po Węgrzech i Irlandii jest najskuteczniejszym państwem, gdzie w ostatnim półwieczu zmniejszyła się liczba osób ubogich.

(Fot. screen money.pl)

Luxembourg Income Study podaje, że poziom ubóstwa w Polsce od 1995 roku spadł aż o 29 proc.

„Z tego 29,5 pkt. proc. to konsekwencja transferów socjalnych, a 0,5 pkt. proc. to ujemny efekt wyższych podatków”

– piszą eksperci.

Portal podaje, że w naszym kraju liczba ubogich zmniejsza się z roku na rok. „Prawie co 10. człowiek w Polsce nie żyje w biedzie tylko dzięki wypłatom z państwa” – czytamy. W 2018 r. – uwzględniając transfery socjalne – było to 13 proc. Polaków.

"To wypłatom różnych świadczeń - z 500+ na czele - przypisywać należy, że ludzie najbiedniejsi są mniej biedni. Zaległości nadrobili głównie mieszkańcy wsi i małych miasteczek" – podaje w raporcie renomowany instytut z Luksemburga.