Konkurs na pomnik został ogłoszony przez Muzeum II Wojny Światowej w grudniu ubiegłego roku. Do udziału w nim zakwalifikowano 33 twórców, którzy rozpoczęli już prace projektowe. Pod koniec lutego placówka wystąpiła do gdańskiej Rady Miasta o zgodę na wzniesienie pomnika.

W odpowiedzi na wniosek placówki gdański magistrat w ostatni piątek skierował pismo, w którym zarzucił dyrekcji Muzeum, że ogłaszając samodzielnie konkurs złamała miejskie procedury i zwrócił się o jego unieważnienie. W poniedziałek Muzeum wydało oświadczenie, w którym odmówiło anulowania konkursu powołując się na fakt, że pomnik ma stanąć na terenie będącym własnością placówki. Jak zaznaczono w oświadczeniu, w takim przypadku, przyjęte przez samorząd procedury nie obowiązują.

Olimpia Schneider z referatu prasowego gdańskiego magistratu przesłała oświadczenie, w którym miejscy urzędnicy przyznali, że doszło do pomyłki.

Po szczegółowej analizie formalno-prawnej, miasto zweryfikowało swoje stanowisko w sprawie zamiaru wzniesienie pomnika rtm. Witolda Pileckiego. Kompetencja rady gminy do podejmowania uchwał w sprawie wznoszenia pomników dotyczy wyłącznie pomników zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminną. Ponieważ Muzeum II Wojny Światowej planuje wzniesienie pomnika na działce stanowiącej własność Muzeum, nie mają zastosowania procedury przewidziane w Uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 roku

 – napisano w oświadczeniu.

Dodano, że „w związku z powyższym, Muzeum II Wojny Światowej może postawić pomnik na wskazanej przez siebie działce. Jednak przed realizacją pomnika będzie musiało wystąpić o pozwolenie na budowę i uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia”.

Uchwała z czerwca 2017 r., na którą magistrat powoływał się w piątkowym piśmie wysłanym do Muzeum II Wojny Światowej, zawiera procedurę dotycząca wznoszenia pomników na terenach należących do gminy. Procedura ta wymaga, by przed ogłoszeniem konkursu na projekt pomnika złożony został wniosek, który powinien zostać zaopiniowany przez komisję ds. pomników i – wraz z opinią, przedstawiony prezydentowi miasta.