Niedawno dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach Tadeusz Radziwonowicz podpisał umowę na remont z wykonawcą Zakładem Ogólnobudowlanym Rzatkowski Paweł. Pieniądze na inwestycję przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak informuje Radziwonowicz, przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościuszki w Suwałkach doprowadzi do lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zrealizowanie inwestycji podwoi powierzchnię użytkową archiwum, która osiągnie prawie 2,6 tys. m kw., w tym magazynowa wyniesie 840 m kw.

„Dzięki inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie suwalskiego archiwum na okres minimum trzydziestu lat, w szczególności w zakresie przejmowania, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych”

- powiedział Radziwonowicz.

Dyrektor szacuje, że do przejęcia w niedalekiej przyszłości archiwum ma około 3 tys. m bieżących materiałów archiwalnych z państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, które działają na terenie Suwałk oraz powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego.

Radziwonowicz informuje, że w ten sposób zwiększą się też możliwości popularyzacji zbiorów, prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej.

„Instytucja zostanie unowocześniona, a wprowadzone zmiany zapewnią właściwe warunki przechowywania zbiorów i odpowiednie warunki korzystania z nich, także przez osoby niepełnosprawne”

- dodał dyrektor archiwum.

W archiwum powstaną z prawdziwego zdarzenia pracownie naukowe, digitalizacji, serwerownia a także biblioteka i czytelnia.

Jak podkreśla Radziwonowicz, część zabytkowych budynków jest w dobrym stanie, ale druga część nie była remontowana od lat. Inwestycja zakłada m.in. wymianę stropów, okien, drzwi i dachu na całym obiekcie. Remont potrwa około 2 lat.

Obecne archiwum nawiązuje swą tradycją do Archiwum Państwowego w Suwałkach, które istniało w latach 1921–1926. Obecna instytucja działa nieprzerwanie od 1955 r. i dotychczas zgromadziła około 2 tys. metrów bieżących akt i prawie 338 tys. jednostek archiwalnych. Znajdujące się materiały archiwalne zostały wytworzone głównie w XIX i XX w. na obszarze historycznej i dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli na polsko-litewsko-białoruskim pograniczu, a także na terenie byłego województwa suwalskiego.