Większość opublikowanych w inwentarzu opisów akt wytworzonych przez instytucje wojskowego wymiaru sprawiedliwości dotyczy akt dochodzeń i procesów prowadzonych przez wojskowe prokuratury i sądy w latach czterdziestych XX w., kiedy wojskowa jurysdykcja pełniła funkcję jednego z głównych narzędzi represyjnych dyktatury komunistycznej.

Na uwagę zasługują opublikowane opisy kopii cyfrowych akt, pozyskanych z ukraińskich archiwów państwowych w Chmielnickim i Odessie, które dotyczą sowieckich represji wobec Polaków – przede wszystkim ofiar tzw. operacji polskiej przeprowadzonej przez NKWD w l. 1937–1938.

Zwraca uwagę opublikowanie w inwentarzu opisów kopii cyfrowych 40 tomów rękopisów Rudolfa Hoessa (komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w l. 1940–1943), sporządzonych przezeń podczas powojennego uwięzienia. Skany rękopisów zostały uzyskane przez Archiwum IPN w 2017 r. z Archiwum Państwowego Muzeum – Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Wśród opublikowanych znalazły się również opisy 108 tomów akt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie od 1990 r. w sprawie sprawstwa kierowniczego zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki wobec wysokich funkcjonariuszy MSW: Władysława Ciastonia i Zenona Płatka, a także opisy 30 tomów akt odrębnie prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie śledztwa w sprawie uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

Interesującą okolicznością jest opublikowanie w inwentarzu opisów kopii cyfrowych 28 tomów akt Komisji Likwidacyjnej działającej pod kierownictwem gen. Lucjana Żeligowskiego, powołanej w celu dokumentacji i wyjaśnienia okoliczności zamachu majowego 1926 r. Kopie zostały uzyskane przez Archiwum IPN z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Publikacja kolejnej transzy opisów jednostek archiwalnych przewidziana jest na jesień br.