Deklaracja LGBT+ podpisana w połowie ubiegłego miesiąca przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego postuluje m.in. wprowadzenie edukacji seksualnej do przedszkoli i szkół według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Akcja Katolicka wydała dzisiaj oświadczenie, w którym wyraziła "stanowczy sprzeciw wobec decyzji prezydenta Warszawy, po podpisaniu deklaracji LGBT+". W ocenie Akcji dokument ten "wprowadza zamęt i atak na ogromną liczbę niewinnych najmłodszych warszawiaków, w imię źle pojętej tolerancji i rzekomej potrzeby ochrony praw skrajnej mniejszości".

"To niebezpieczna i zbyt swawolna polityka. Polityka, w której zagubiono poziom społeczno-moralny. Próby wykorzystania władzy samorządowej, prowadzące w konsekwencji do jawnego odrzucenia świętości życia, wyniszczenia człowieka i rodziny, nie mogą zostać przemilczane i zlekceważone, a społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co mu grozi"

– czytamy oświadczeniu.

Akcja Katolicka podkreśliła w dokumencie, że przeciwstawia się "kolejnej próbie manipulacji i próbie ustanowienia nowego ładu społecznego".

"To następne działanie, by zniszczyć więzi tworzące naszą polską tożsamość: katolicką wiarę, silną rodzinę, umiłowanie ojczyzny i tradycję własnej kultury. Przeciwstawiamy się tzw. 'standardom edukacji seksualnej w Europie', które stanowią narzędzie agresywnej seksualizacji młodego pokolenia, prowadząc do demoralizacji, wynaturzeń i zaburzeń relacji społecznych"

- zaznaczono.

Organizacja podkreśliła, że "nie ma przyzwolenia na niszczenie (...) dziecięcej niewinności, na zaburzanie (...) harmonijnego wzrostu i dojrzewania, nie ma miejsca na podważanie autorytetu rodziców i szkoły, która ma być pomocą i drogowskazem w rozwoju i pomnażaniu wiedzy, przy całkowitym poszanowaniu godności człowieka".

W połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).