Jak powiedziała rzecznik prasowa oświatowej "S" Olga Zielińska, spotkanie odbyło się w siedzibie "Solidarności" przy ul. Prostej w Warszawie, a nie – jak wcześniej informowano – w gmachu MEN.

W spotkaniu poza minister Zalewską uczestniczył także wiceminister Maciej Kopeć. Ze strony "S" w spotkaniu – poza Proksą – uczestniczyli też członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. dialogu społecznego i negocjacji Henryk Nakonieczny i przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Jerzy Wielgus.

Ministerstwo informuje, że uczestnicy spotkania umówili się na dalsze rozmowy w sprawie ewentualnych nowych rozwiązań.

"Wkrótce zostanie podany termin kolejnego spotkania"

– podano.

"Obu stronom zależało na przedstawieniu obiektywnej sytuacji, z wyraźnym zaakcentowaniem dokonanych już lub będących w trakcie realizacji postulatów związków zawodowych, w tym podwyżek płac nauczycieli. Obie strony zapewniły, że dołożą wszelkich starań, by napięta sytuacja, która ma miejsce chociażby w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty wróciła do normy"

– podkreśliło ministerstwo.

Spotkanie dotyczyło m.in. protestu grupy nauczycieli, prowadzonego w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jak poinformowała rzecznik prasowa oświatowej "S", po spotkaniu Proksa udał się do protestujących w Krakowie. Dodała, że wybierają się tam także związkowcy z innych części kraju.