Jak podaje Bialik, Lech B. miał popełnić szereg przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu - m.in. dotyczących wyłudzenia kredytów i dotacji unijnych. Bialik zaznacza, że Lech B. powoływał się na wpływy.

Nie było to jedyne zatrzymanie w tej sprawie.

Według nieoficjalnych informacji ze źródeł bliskich śledztwu sprawa dotyczy powoływania się na wpływy i wyłudzenia pieniędzy na szkodę NCBR na różnego rodzaju projekty. Grupa miała też próbować wyłudzić 10 mln zł na szkodę Beskidzkiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw