Jak poinformowano, postępowanie wszczęto postanowieniem z 22 lutego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawił sędzi zarzut uchybienia godności urzędu. Zwrócił się też do Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy sędzi Elżbiety F.

Jak podano, sędzia, mając zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe, jako współwłaścicielka łącznie czterech nieruchomości – domu, połowy domu bliźniaczego i dwóch mieszkań w Poznaniu – złożyła wniosek o przyznanie jej pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 150 tys. zł z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe w jednym z posiadanych przez siebie mieszkań.

Według rzecznika w ten sposób sędzia miała naruszyć wynikającą z Prawa o ustroju sądów powszechnych zasadę dotyczącą celu przeznaczenia pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Jak podano, sędzia „w konsekwencji nie wykazała niebudzącej wątpliwości rzetelności w swoich sprawach finansowych”.

W komunikacie poinformowano też, że pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych udzielana jest sędziemu w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych w odniesieniu do warunków rynkowych. M.in. z tego względu taka pomoc nie może być udzielona osobie, która ma już zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – co wynika z natury tej pomocy i przepisów prawa.