Na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie przekazano, że na pytanie: "Czy popiera pan (i) pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia?" twierdząco odpowiedziało 60,4 proc. ogółu respondentów. Odmiennego zdania było 29,4 proc. badanych.

Na pytanie: "Która z podanych grup kobiet najczęściej pana (i) zdaniem pada ofiarą dyskryminacji i wykluczenia?" 6,5 proc. respondentów wskazało kobiety wykonujące wyłącznie pracę zarobkową, a 40 proc. – kobiety, które czasowo lub na stałe rezygnują z pracy zarobkowej i chcą poświęcić się macierzyństwu. "25,1 proc. badanych uznało, że dyskryminowane są najczęściej kobiety łączące pracę zarobkową z macierzyństwem. Spora grupa osób nie zauważa problemu dyskryminacji kobiet w ogóle (14,6 proc.) lub nie ma w tej kwestii zdania (13,8 proc.)" – wskazano w materiałach prasowych.

Na pytanie: "Co pana (i) zdaniem państwo powinno szczególnie promować, m.in. poprzez środki finansowe?” 4,9 proc. respondentów wskazało pracę zarobkową kobiet, 49,8 proc. badanych uznało, że należy wspierać połączenie pracy zarobkowej z macierzyństwem, zaś 26,9 proc. – wolny wybór między poświęceniem się wychowaniu dzieci, pracą zarobkową a połączeniem tych aktywności.

Organizatorzy piątkowej konferencji przekazali, że 77 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie: "Czy popiera pan (i) prawną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?". Odpowiedzi negatywnej udzieliło 17,3 proc. osób, a 5,7 proc. osób zaznaczyło opcję: "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Na pytanie: "Czy pana (i) zdaniem konkubinaty homoseksualne powinny uzyskać takie same uprawnienia jak małżeństwa, włącznie z prawem do adopcji dzieci?" pozytywnie odpowiedziało 23 proc. badanych, przeciwne było 69,3 proc.

Sondaż – jak przekazano – został przeprowadzony przez IBRiS 7 i 8 lutego br. metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowych, na próbie 1100 osób