Pod związkowym stanowiskiem podpisali się reprezentanci NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Górników w Polsce, PZZ Kadra i WZZ Sierpień 80. Dzień wcześniej własne oświadczenie, odnoszące się do prasowych doniesień o ujemnych wynikach kopalń mimo rosnących cen węgla, wystosowali prezesi pięciu polskich spółek węglowych. Również związkowcy w swoim stanowisku sprzeciwili się - jak napisali - "medialnym atakom wymierzonym w polskie górnictwo węgla kamiennego".

Związkowcy zauważyli w swoim piśmie, że w minionym roku grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk w wysokości ok. 1,5 mld zł (1,44 mld zł zysku netto po trzech kwartałach 2018 r.), Polska Grupa Górnicza 500 mln zł, a Grupa Węglokoks ponad 100 mln zł, co nie potwierdza - ich zdaniem - informacji o wysokich kosztach kopalń i stratach czy roszczeniowej postawie związków zawodowych.

Sygnatariusze piątkowego stanowiska podkreślili też, że w 2018 roku górnictwo z tytułu podatków przekazało do budżetu 5 mld zł.

- Dla przykładu można podać, że ta wypracowana przez górników suma wystarczy na pokrycie aż połowy kosztów wprowadzenia tzw. trzynastej emerytury w Polsce, albo że dzięki tym 5 mld zł można przez dwa lata finansować koszt zerowego PIT dla osób do 26. roku życia

- skomentował przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik.

Związkowcy ocenili, że - czytamy w stanowisku - dzięki codziennemu wysiłkowi wielu tysięcy górników "Polacy mają ciepło w kaloryferach i prąd w gniazdkach, a budżet państwa jest bogatszy w 2018 r. o ponad 5 mld zł z odprowadzonych przez górnictwo podatków". W ocenie związków kreowanie negatywnego obrazu polskiego górnictwa może osłabiać pozycję polskich producentów węgla na rynku i sprzyjać prywatnym importerom tego surowca.

W czwartek w swoim oświadczeniu szefowie pięciu górniczych firm: Polskiej Grupy Górniczej (PGG), Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Lubelskiego Węgla Bogdanka, Tauronu Wydobycie oraz katowickiego Węglokoksu poinformowali, iż w ub. roku prawie wszystkie polskie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe. Jak podali, branża zredukowała koszty, stale poprawia wydajność pracy i zwiększa nakłady na inwestycje.

Największy krajowy producent węgla kamiennego - PGG - poinformował, że w minionym roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku wobec 86 mln zł rok wcześniej. W 2018 r. PGG zarabiała na każdej tonie wydobytego węgla 25 zł, a na inwestycje przeznaczyła ok. 2 mld zł. Wynik finansowy Węglokoksu wyniósł w minionym roku 113 mln zł brutto, a sama spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary, zarobiła brutto ok. 56 mln zł. Na inwestycje Węglokoks przeznaczył 235 mln zł. Grupa kapitałowa JSW w ciągu trzech kwartałów ub. roku wypracowała 1,44 mld zł zysku netto.