Wstrzymało się od głosu 2 radnych, przeciwko był jeden. Radni PiS nie brali udziału w głosowaniu.

"W związku pojawiającymi się nowymi i nieznanymi informacjami dotyczącymi życiorysu ks. Henryka Jankowskiego, które rzucają nowe światło na jego niektóre czyny i zachowania – Rada Miasta Gdańska utraciła zaufanie do nieskazitelnej opinii o postaci Honorowego Obywatela Miasta Gdańska i postanawia tytułu tego go pozbawić"

– głosi uzasadnienie uchwały, złożonej przez klub Koalicji Obywatelskiej.

Rada miasta zdecydowała też o rozbiórce pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego oraz zmianie nazwy skweru noszącego dotychczas imię kapłana. Uchwały rady weszły w życie z dniem podjęcia.

Ks. Henryk Jankowski był kapelanem "Solidarności". Zmarł w 2010 roku.