"Rozmowa premierów dotyczyła najważniejszych punktów agendy europejskiej: rozwoju jednolitego rynku, w tym sektora cyfrowego, Wieloletnich Ram Finansowych 2021-27, polityki klimatycznej oraz przewidywanych priorytetów prezydencji fińskiej w Radzie UE"

- powiedziała rzeczniczka rządu.

Jak dodała, w czasie spotkania omówiono również kwestie dotyczące współpracy dwustronnej w ramach gospodarki i handlu.