Podczas dwudniowych zajęć dywizjon artylerii samobieżnej zrealizował zajęcia zintegrowane, podczas których przeprowadzono między innymi trening kierowania ogniem na środkach łączności - podaje oficjalny portal 15. GBZ.

W ramach przedmiotowych zajęć oraz uściślenia współpracy i wymiany doświadczeń z artyleryjskim pododdziałem wojsk sojuszniczych Batalionowej Grupy Bojowej NATO zapoznano żołnierzy armii chorwackiej z elementami ugrupowania bojowego, sposobem  zajmowania przygotowanych SO (stanowisk ogniowych) oraz wykorzystaniem Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem "TOPAZ" do wykrywania i niszczenia celów - czytamy.