Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) przewiduje co prawda zmniejszenie udziału węgla w bilansie energetycznym Polski z obecnych ok. 80 proc. do 60 proc. w 2030 r. W opinii ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, PEP 2040 zakłada jednak wzrost niezależności w pozyskiwaniu źródeł energii. Chodzi też o spełnienie oczekiwań Komisji Europejskiej w kwestii redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych gazów. Takie inwestycje jak dwa bloki w Elektrowni Opole powinny przyczynić się do obniżenia zanieczyszczeń atmosferycznych.

W całym kraju powstają zresztą bloki energetyczne spełniające wyśrubowane normy środowiskowe. Oprócz nowych inwestycji PGE w Opolu i w Turowie – także Tauronu w Jaworznie.

W ocenie PGE jej obie inwestycje: budowa dwóch bloków 900 MW w Opolu oraz 490 MW w Turowie, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii umożliwią zmniejszenie średniego poziomu emisyjności Grupy, który w tych instalacjach będzie o 25 proc. niższy niż w dotychczas działających blokach w tych elektrowniach.

Rozwojowi tego typu przedsięwzięć, w związku z wymogami m.in. pakietu klimatycznego, ma sprzyjać wdrożenie ustawy o rynku mocy. Według ministerstwa energii rozwiązanie to powinno przyciągnąć do energetyki nowych inwestorów. A konkretnie zachęcić ich do finansowania projektów energetycznych, budowy nowych bloków czy elektrowni, które wykorzystują nowoczesne technologie węglowe.

Nie tylko rynek mocy sprzyjać ma finansowaniu nowych inwestycji w energetykę. Zwłaszcza że zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej realizacja PEP 2040 będzie wymagała ponoszenia niezwykle wysokich nakładów inwestycyjnych. Dlatego PKEE „ma nadzieję, że polska energetyka na realizację swoich celów otrzyma pomoc finansową w ramach negocjacji nad wieloletnią perspektywą finansową” UE.

– Inwestycje PGE w nowoczesną energetykę węglową wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na jednostki o niemal 1/3 bardziej efektywne. Dwa nowe bloki w Elektrowni Opole oznaczają obniżenie emisji o 2,5 mln t dwutlenku węgla rocznie w skali kraju

– uważa Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrownia PGE w Opolu ma po jej uruchomieniu zaspokajać 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Będzie także trzecią co do wielkości polską elektrownią po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywanej w Opolu wykorzystywane będzie ok. 4 mln t węgla rocznie, pochodzącego z kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji nastąpi do 15 czerwca br., a bloku nr 6 – 30 września br.