Chodzi tu o łącznie 17 radarów 3D - 6 średniego, 5 małego i 6 bliskiego zasięgu, które resort zamierza nabyć w ramach przyjętego w 2017 roku przez rząd długofalowego programu rozwoju sił zbrojnych do 2030 roku. Koszty zakupu radarów szacuje się na 155 mln euro.

Według rzeczniczki ministerstwa obrony Danki Capakovej, propozycję wzięcia udziału w przetargu na nowe radary skierowano do 13 państw, ale od trzech z nich - w tym od Republiki Czeskiej - nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Gotowość dostarczenia odpowiedniego sprzętu zgłosiło natomiast 10 krajów, wśród nich Polska.

Analiza ofert brała pod uwagę parametry techniczne i operacyjne, proponowane ceny i terminy dostaw, interoperacyjność w ramach NATO, procedury szkoleniowe, zabezpieczenie logistyczne i możliwość udziału słowackiego przemysłu zbrojeniowego w realizacji kontraktu. Za najatrakcyjniejsze uznano oferty Francji, Izraela i USA. Z rządami tych trzech państw prowadzone będą teraz rozmowy dwustronne.