Poszcza Notecka znajduje się w Kotlinie Gorzowskiej, na wydmach międzyrzecza warciańsko-noteckiego. Zajmuje dziś około 135 tys. ha. Największa z wydm to Wysoka Sowa mierząca 42 m wysokości względnej (93 m n.p.m.). Chociaż głębia puszczy cierpi na brak wody, to w okolicy Warty i Noteci można zobaczyć liczne jeziora rynnowe. Drzewostan został stworzony tu w dużej mierze sztucznie (sosny, brzozy).

Atrakcją Puszczy Noteckiej są torfowiska. Te najważniejsze chronią rezerwaty, jak choćby 500-hektarowe torfowisko w okolicach wsi Chlebowo w gminie Ryczywół.

Atrakcje przyrodnicze: 

Integracyjny Leśny Ogród Edukacyjny "Leśna Przygoda" na pow. 2 ha, przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie - przystosowany dla osób niepełnosprawnych (również na wózkach, z porażeniem, a zwłaszcza - dla osób niewidomych i słabowidzących - opisy alf. Braille, duży druk)

Dąb "Józef" w Marianowie, ku czci leśniczego Józefa Chwirota jedno z najstarszych i najgrubszych drzew Puszczy Noteckiej - obwód 840 cm.

Szlak żółty z Sierakowa głaz narzutowy koło Lutomia na pd. od wsi, 1 km w lesie leży największy głaz Parku, o obwodzie 11 m. Nazywany jest "Diabelskim Kamieniem", niedaleko szlak czarny, koło Śródki grupa kilkunastu pomnikowych dębów o obwodach pni do 700 cm, na pn. od Śródki nad jez. Wielkim.

Dolina górskiego potoku na pd. od Łężeczek, głęboko wciętą doliną płynie strumień Białokoski, połączenie jez. Białokoskiego i jez. Chrzypskiego. Znaczny spadek, liczne głazy w korycie, nie zamarza nawet w mroźne zimy.

Park w Kwilczu - pow. 6,5 ha, ok. 700 drzew z 43 gatunków, część o wymiarach pomnikowych, w założeniu pałacowo- parkowym utworzonym w XVIII w. Na skraju głębokiej doliny Potoku Kwileckiego - Lutomki, osią parku jest aleja starych kasztanowców.

Jar w Chalinie głęboka rynna polodowcowa, zbocza pocięte licznymi jarami, dno porośnięte lasem mieszanym, a zbocza lasem bukowym, w pobliżu Ośrodek Edukacji Przyrodniczej; u wylotu rynny - jez. Ławickie, szlak żółty prowadzi dnem jaru.

Park w Sierakowie pow. 4,9 ha, założony w pocz.XIX w., na terenie stada ogierów, w nim : dąb ok. 700 - letni o obwodzie 720 cm., na dziedzińcu 4 duże dęby i 2 cyprysiki nutkajskie o obwodzie 190 cm.

Park w Ławicy założony w XIX w., o powierzchni 4,3 ha, w drzewostanie wiekowe dęby, lipy, buk, modrzew i cisy, widok na jez. Ławica. 

Uroczysko "Ostrowo" urozmaicona rzeźba terenu w morenie czołowej, ze wzgórzem 124 m. n.p.m., między wzgórzami bezodpływowe jezioro Ostrowo o pow. ok. 0,5 ha, wokół różnorodne lasy : dąbrowa, buczyna, lasy mieszane,  dąb szypułkowy koło osady Zwierzyniec, o obwodzie 755 cm.

Hodowla bawołów azjatyckich przy kwaterze agroturystycznej "Olchowy Młyn" w Zatomiu Nowym.