Można naprawdę uprawiać politykę i kierować się w swoich decyzjach racjonalnością i rzeczywistą potrzebą, a nie flagami czy chorągiewkami partyjnymi 

- powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Dodał, że jeśli przeanalizujemy osiem lat rządów koalicji PO-PSL to "łatwo wykażemy, dlaczego jest tak, że powiat białogardzki, powiat pyrzycki tych środków dostawał na poziomie 900 tys. zł, i tych programów było realizowanych 2-3, a powiaty, w których funkcje czy role pełnią najważniejsi politycy naszych konkurentów politycznych, tych środków otrzymywały miliony złotych" - powiedział.

Szef MSWiA zaznaczył, że rząd i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, podejmując działania "na rzecz wyrównywania dysproporcji" między poszczególnymi częściami kraju "nie mają najmniejszego problemu", aby wspierać samorządy, w których "mieszkańcy zdecydowali oddać stery władzy w ręce osób czy to z innych komitetów wyborczych niż komitet Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet w wypadkach takich, gdy ta władza jest w rękach naszych konkurentów politycznych - jeżeli jest rzeczywista potrzeba".

Nigdy w tych działaniach nie będziemy kierować się politycznym, partyjnym zacietrzewieniem. Zawsze będziemy kierować się racjonalnością 

- zapewniał Brudziński.

Odnosząc się do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) przypomniał, że na ten cel w skali roku przeznaczone zostanie 6 mld zł.

Ten program rozpisany jest na najbliższe 6 lat, czyli przewidujemy tutaj naprawdę olbrzymie kwoty, które powinny trafić do samorządów w skali całego kraju 

- powiedział.

Podczas wizyty w Szczecinie Brudziński wręczył burmistrz gminy Chojna, Barbarze Raweckiej, promesę na kwotę 1,2 mln zł. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury zniszczonej w nawałnicach.

W skali całego kraju tych środków przeznaczyliśmy 1,7 mld zł. Nadrabiamy zaległości jeszcze z lat 2009-2010 wobec samorządów. Tutaj, na Pomorzu Zachodnim to nieszczęście dotknęło akurat gminę Chojna w powiecie gryfińskim. Jest to kolejna transza w ramach promes, która trafia do Chojny 

- powiedział szef MSWiA.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, przedstawiając kwoty nakładów na drogi lokalne, powiedział, że 2019 to rok "rekordowy". "Kwota 174 mln zł na drogi gminne i powiatowe w istotny sposób zaspokoi te oczekiwania, które od szeregu miesięcy - a można powiedzieć lat - samorządy miały w stosunku do budżetu państwa" - zaznaczył wojewoda. Dodał, że rozpoczyna się nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach FDS.

Pierwszym i najważniejszym będzie kryterium polegające na pewnej sprawiedliwości w funkcjonowaniu tego programu, czyli te samorządy, które do tej pory nie otrzymały żadnego dofinansowania, jeśli taki wniosek złożą, będą mogły liczyć na wsparcie w pierwszej kolejności 

- powiedział Tomasz Hinc.

Fundusz Dróg Samorządowych został powołany w 2018 r. w celu dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Źródła finansowania FDS to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Fundusz może też zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.