Szlak obejmuje województwa małopolskie i śląskie,  biegnie od Krakowa, aż do Częstochowy, liczy w sumie 163,9 km.

Nazwę Orle Gniazda wymyślił poeta, krajoznawca i uczestnik powstania listopadowego, Wiktor Zieliński. Wytyczenie szlaku, wiodącego przez najwyższe wzniesienia Jury, zaproponował w 1927 r. Stanisław Leszczycki. Szlak ten obfitował w wiele walorów krajobrazowych i krajoznawczych.

Projekt nowego szlaku ogłosił w 1948 r. znany turysta i krajoznawca Kazimierz Sosnowski. Wyznaczenie szlaku nastąpiło dwa lata później, tj. w 1950 r. Następnie trasa szlaku była wielokrotnie zmieniana i korygowana, aby poprowadzić turystów przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Lista najciekawszych zamków na szlaku Orlich Gniazd: Zamek Rycerski w Korzkwi, Zamek Królewski (ruiny) na Złotej Górze w Ojcowie, Zamek Królewski w Pieskowej Skale, Zamek Rycerski (ruiny) w Rabsztynie, Zamek Rycerski (ruiny) w Bydlinie, Zamek Rycerski (ruiny) w Smoleniu, Zamek Rycerski (ruiny) w Pilicy, Zamek Rycerski (ruiny) „Ogrodzieniec”, Zamek Rycerski (ruiny) „Bąkowiec” w Morsku, Zrekonstruowany Zamek Królewski w Bobolicach, Zamek Rycerski (ruiny) koło Mirowa, Zamek Królewski (ruiny) w Olsztynie (koło Częstochowy)

Do głównych atrakcji szlaku oprócz zamków należą osobliwości przyrodnicze. W krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej podziwiać możemy charakterystyczne formy wapienne, jak ostańce skalne, wyżłobione w wapieniu doliny, czy jaskinie.