Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie pododdziałów IV zmiany eFP do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem w ramach wysuniętej obecności wojsk NATO w Republice Łotewskiej. Zgrywano m.in. systemy dowodzenia, systemy prowadzenia walki oraz systemy zabezpieczenia logistycznego pododdziałów - czytamy na portalu.

W pierwszej fazie ćwiczenia  logistycy realizowali zadania związane z zabezpieczeniem działania kompanii czołgów w zapasy w trzech klasach (żywność, MPS, amunicja). Narodowy Element Wsparcia w składzie: pluton zabezpieczenia i pluton remontowy przećwiczył stosowanie procedur, które realizowane są w strukturach międzynarodowej kompani logistycznej (Combat Service Support Company) - podaje DO RSZ.

W kolejnej części ćwiczenia żołnierze PKW doskonalili działania w środowisku wojny hybrydowej, przemieszczenie w rejony wyjściowe, zgrywanie elementów dowodzenia, zarówno w obronie jak i natarciu oraz luzowanie. Polska kompania czołgów „Huzar” główny wysiłek szkoleniowy skoncentrowała na zgrywaniu procedur funkcjonowania w strukturach grupy bojowej, w skład której wchodzą żołnierze z Albanii, Czech, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Czarnogóry i Włoch. Pododdziały zostały sprawdzone pod kątem realizacji zadań zgodnie z wypracowanymi już procedurami operacyjnymi.

Zakończone ćwiczenie pokazało, że żołnierze PKW Łotwa osiągnęli interoperacyjność z pododdziałami wchodzącymi w skład eFP Łotwa i są gotowi do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.