Dla utrwalania tożsamości narodowej Polaków na Białorusi niezwykle ważne jest pamiętanie o naszych przodkach, którzy walczyli nie tylko z okupantem niemieckim, lecz także z okupantem sowieckim, który po wypędzeniu Niemców zamiast wolności przyniósł miejscowej ludności i narodom Wschodniej Europy dziesięciolecia panowania ideologii komunistycznej, na mocy której w sposób metodyczny, konsekwentny i zbrodniczy okupacyjna władza sowiecka dążyła do zniszczenia ludzkiej godności, wielowiekowych tradycji, obyczajów i wiary zniewolonych przez nią narodów, w tym Narodu Polskiego. Nasza pamięć o bohaterach, prześladowanych przez reżim komunistyczny tylko za to, że walczyli o odrodzenie się wolnej Polski, wyraża się przede wszystkim w tym, że dbamy o ich groby i pielęgnujemy pamięć o nich, przekazując wiedzę o ofierze, złożonej przez bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, młodemu pokoleniu mieszkających na Białorusi Polaków.

– powiedziała portalowi Znadniemna.pl Andżelika Borys, tłumacząc znaczenie święta, którego ustanowienie zainicjował w 2010 roku śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Surkonty. Cmentarz żołnierzy i oficerów Nowogródzkiego Okręgu AK poległych w walce z NKWD w sierpniu 1944 r./ fot. Marek Zaniewski

W ramach objazdu działacze ZPB odwiedzili groby poległych polskich patriotów w Szczuczynie, Niecieczy, Jeremiczach, Wiewiórce, Surkontach, Raduniu, Naczy i Stryjówce. Kolejnym przedsięwzięciem, które ZPB organizuje w ramach obchodów tegorocznego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” będzie Bieg Tropem Wilczym, który odbędzie się 2 marca w okolicach Wołkowyska.

Stryjówka. Pomnik żołnierzy VII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego AK, dowodzonego przez porucznika Zbigniewa Czarnockiego „Czarnego”, poległych w boju pod Stryjówką/ fot. Marek Zaniewski

W tym patriotyczno-sportowym wydarzeniu, które jest organizowane na cześć Żołnierzy Wyklętych także w wielu miastach Polski i poza jej granicami, weźmie udział około 200 zawodników polskiego pochodzenia, głownie członków ZPB i uczniów szkół społecznych, działających przy organizacji w różnych miejscowościach na terenie Białorusi.