Dlatego lepiej unikać rozmów, wywiadów z osobami, które działają według  z góry założonego scenariusza – każda nasza wypowiedź i tak będzie użyta przeciwko nam. Dobrą ilustracją takiej sytuacji jest  historia angielskiego biskupa Alfonsa Woodcliff’a.

Wolność prasy
Angielski biskup Alfons Woodcliff przybył do Nowego Jorku. Reporter bulwarowej gazety pyta go prowokująco, czy będzie odwiedzał słynne nocne lokale. Biskup,  którego ostrzegano przed dziennikarzami, odpowiada ostrożnie: ,,A są nocne lokale w Nowym Jorku?”.
Na drugi dzień biskup przeczytał w gazecie duży tytuł: PIERWSZE PYTANIE  BISKUPA WOODCLIFFA:
„CZY SĄ NOCNE LOKALE W NOWYM JORKU”.

„Księga chrześcijańskiego humoru”, wybór i przekład Monika Rodkiewicz, Kraków 2007, s. 134.