Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 86 senatorów. Nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.
 
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska przygotowana została z inicjatywy Senatu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Rok temu Trybunał zakwestionował przepis obowiązujących przepisów, który zakłada dwuletni termin na dochodzenie roszczeń m.in. dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotnisk. Według TK, ten okres był za krótki. Odroczył też odroczył utratę mocy niekonstytucyjnej regulacji o 12 miesięcy.
 
Nowe przepisy regulują kwestie występowania o odszkodowania z powodu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości. Nowela dotyczy przede wszystkim odszkodowań od lotnisk, np. żądania wykupu nieruchomości lub ich części w związku ze zmniejszeniem ich wartości wskutek działalności portów lotniczych.
 
Zgodnie z nowelizacją właściciele nieruchomości będą mieli trzy lata na wystąpienie z roszczeniem. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego, powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
 
Nowela przewiduje ponadto, że po tym czasie, czyli po trzech latach, nie będzie już można wystąpić z roszczeniem.
 
Nowe przepisy wejdą w życie 14 marca br., ma to związek z wyrokiem TK i utratą mocy sprzecznego z konstytucją artykułu.