To wielki zaszczyt, że mogłem podpisać tę umowę. Nasze relacje z dr. Martinem Hollmanem, szefem Bundesarchiv wskazują, że właśnie w tym jubileuszowym roku współpraca polsko-niemiecka przebiega w bardzo dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu.

– powiedział dyrektor Instytutu Pileckiego.

Jak podano, podpisanie dokumentu poprzedziły negocjacje na szczeblu rządowym prowadzone m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Ministerstwo ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.

Inicjatorką podpisania umowy była wiceminister MKiDN Magdalena Gawin, która powiedziała, że „zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej nie należy traktować wyłącznie w kategoriach upamiętnień i uroczystości. To również okazja i obowiązek podjęcia wysiłku zrozumienia II wojny światowej. Pamięć historyczna bez dostępu do archiwów ulega erozji, jest podatna na manipulacje, tym bardziej, że na naszych oczach odchodzi ostatnie pokolenie pamiętające wojnę”.

Instytut Pileckiego jest instytucją badawczą, która została powołana, aby prowadzić międzynarodowe badania nad historią XX w., upowszechniać historię Polski i regionu oraz stworzyć skomasowane archiwum cyfrowe, gromadzące dokumenty z archiwów polskich i zagranicznych. Dostęp do archiwów jest jednym z najważniejszych celów placówki.