Kwieciński powiedział, że program Dostępność plus to "program na miarę XXI wieku", a w praktyce jest adresowany nawet do 30 proc. społeczeństwa. Liczymy na wspólne określanie priorytetów, działań i rozwiązań potrzebnych społeczeństwu - wskazywał minister zadania Rady.

Minister przypomniał, że prace nad programem rozpoczęto na początku 2016 r. W kwietniu zeszłego roku ogłoszono powstanie programu Dostępność plus, w lipcu został on przyjęty, a w grudniu powołano Radę Dostępności.

"To pokazuje, że to nasze wielkie zadanie realizujemy bardzo konsekwentnie"

- podkreślił.

Zaznaczył, że Rada Dostępności jest wzorowana na rozwiązaniach z USA, a Komisja Europejska zadeklarowała otwartość na współpracę w przyszłej perspektywie finansowej